Ελληνικά Ελληνικά    English English
Όροι χρήσης

Νομική σημείωση, όροι χρήσης

Νομική σημείωση | Όροι Χρήσης

Νομική σημείωση

Εκδότης:

Export Entreprises SA :

Ανώνυμη Εταιρία με κεφάλαιο 801.823,68 Ευρώ
Έδρα: 1 rue de stockholm 75008 - Παρίσι
Καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιριών του Παρισιού με αριθμό μητρώου 950571224
Τηλ: +33 1 55 27 25 25
Υπεύθυνος έκδοσης: Etienne Vauchez, Γενικός Διευθυντής της Export Enterprises
Επικοινωνία: info[at]export-entreprises.com (αντικαταστήστε το «at» με @)
Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση ή κοινοποίησή τους σε τρίτους.
.

Επιστροφή στην αρχή

Όροι χρήσης του ιστότοπου EmporikiTrade

1. Ορισμοί
2. Σκοπός του ιστότοπου EmporikiTrade
3. Πεδίο εφαρμογής των Όρων Χρήσης
4. Προϋποθέσεις πρόσβασης στις Υπηρεσίες
5. Εγγραφή στην υπηρεσία Business alert
6. Αποδοχή λήψης προωθητικού υλικού από την Εμπορική Τράπεζα
7. Υποχρεώσεις της EXPORT ENTREPRISES SA
8. Κωδικός πρόσβασης χρήστη
9. Κυριότητα Πληροφοριών
10. Βοήθεια
11. Συντήρηση του Ιστότοπου
12. Δικαίωμα πρόσβασης σε ψηφιακό φάκελο
13. Κοινοποίηση απαιτήσεων
14. Δωσιδικία

Προοίμιο

Η Εμπορική Τράπεζα και οι θυγατρικές της έχουν επιλέξει την εταιρία EXPORT ENTERPRISES SA ως πάροχο υπηρεσιών για την παροχή προς τους πελάτες τους πληροφοριών σχετικά με εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες, τις οποίες (πληροφορίες) έχει λάβει η τελευταία από τους συνεργάτες της.

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστότοπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από όλους τους Πελάτες των εταιριών της Εμπορικής Τράπεζας, των όρων που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

1. Ορισμοί

•  “EmporikiTrade”: Η ονομασία του ιστότοπου στον οποίο αφορούν οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής: «Ιστότοπος»), και η οποία ανήκει κατά κυριότητα στην Εμπορική Τράπεζα και της θυγατρικές αυτής.

• Πελάτης: Οποιαδήποτε εταιρία ή επαγγελματίας πελάτης οποιασδήποτε των εταιριών της Εμπορικής Τράπεζας που κάνει χρήση των δωρεάν υπηρεσιών του ιστότοπου “EmporikiTrade”. Κάθε Πελάτης εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους Χρήστες, φυσικά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον πελάτη για να κάνουν χρήση του Ιστότοπου για λογαριασμό του. Προκειμένου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστότοπου, ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώσει το Έντυπο Ταυτοποίησης.

• Χρήστης: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιτελεί λειτουργίες για Πελάτη στον οποίο έχει χορηγηθεί κωδικός πρόσβασης Χρήστη.

• Έντυπο Ταυτοποίησης: Έγγραφο που συμπληρώνεται από τον Χρήστη, και το οποίο του επιτρέπει να συνδέεται στον Ιστότοπο και να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

• Κωδικός πρόσβασης χρήστη: Μυστικός κωδικός που έχει επιλέξει ο Χρήστης για να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο EmporikiTrade και για να διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα πρόσβασης στο δικό του προφίλ Χρήστη.

• Προφίλ Χρήστη: Όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε έναν Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που χαρακτηρίζουν την δραστηριότητα του Πελάτη, το όνομα Χρήστη καθώς και ο χώρος μνήμης και οι κατάλογοι (directories) που είναι διαθέσιμοι στον Χρήστη από την EXPORT ENTERPRISES SA.

• Κατάλογος: Χώρος μνήμης που διατίθεται στον Χρήστη στον Ιστότοπο EmporikiTrade, όπου ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήματά του. Ο κατάλογος αποκαλείται επίσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ του ιστότοπου EmporikiTrade.

• Φόρμα Εγγραφής: Διαδικτυακή (online) φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία “Business alert”, μία εξατομικευμένη υπηρεσία πληροφοριών που διατίθεται στους χρήστες του Ιστότοπου EmporikiTrade, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν, δια της υπηρεσίας Email του Ιστότοπου EmporikiTrade, μελέτες έρευνας αγοράς και κλαδικές ανακοινώσεις που αφορούν στον επαγγελματικό τους τομέα και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

• Συνεργάτης: Εταιρίες πλην της EXPORT ENTERPRISES SA που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο.

Επιστροφή στην αρχή

2. Σκοπός του Ιστότοπου EmporikiTrade

Μοναδικός στόχος του Ιστότοπου EmporikiTrade είναι να παρέχει συνδρομή σε ανεξάρτητους επαγγελματίες, όπως εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, τεχνίτες και λοιπά πρόσωπα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει δύο σκέλη:

  • Ελεύθερα προσβάσιμες πληροφορίες: Προφίλ χωρών, Στατιστικά στοιχεία, Γλωσσάριο, Νέα;
  • Πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή: Στοιχεία επαγγελματικού τομέα, υπηρεσία Business alert, Υπηρεσίες, η πρόσβαση στις οποίες περιορίζεται στους «Πελάτες», δηλ. σε εταιρίες ή επαγγελματίες που έχουν προηγουμένως συνδεθεί στον Ιστότοπο.

Η Εμπορική Τράπεζα και οι θυγατρικές της επιτρέπουν στους Πελάτες τους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από την EXPORT ENTREPRISES SA.

Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο EmporikiTrade προορίζονται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς, οι δε χρόνοι απόκρισης που προβλέπονται από την EXPORT ENTERPRISES SA είναι ενδεικτικοί. Η Εμπορική Τράπεζα και οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο ή για τους χρόνους απόκρισης της EXPORT ENTERPRISES SA. Ο Πελάτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση των πληροφοριών αυτών και τις συνέπειες της χρήσης αυτής. Αποτελεί υποχρέωσή του να επαληθεύσει την συνάφεια των πληροφοριών πριν από την χρήση τους.

Η ταυτοποίηση επέρχεται από τη στιγμή που ο Πελάτης συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία και επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Η EXPORT ENTERPRISES SA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο σε περίπτωση που η «ταυτοποίηση» είναι ανακριβής ή ελλιπής.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο EmporikiTrade περιορίζεται σε ενημερωμένους και ειδικευμένους επαγγελματίες. Η EXPORT ENTERPRISES SA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε Πελάτη ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας ή έχει συμπληρώσει το Έγγραφο Ταυτοποίησης με ψευδή στοιχεία.

Επιστροφή στην αρχή

3. Πεδίο εφαρμογής των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλα τα ονόματα τομέα (domain names) που είναι καταχωρημένα από τον Ιστότοπο EmporikiTrade καθώς και για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Export Entreprises SA. Όλες οι υπηρεσίες του Ιστότοπου παρέχονται χωρίς χρέωση και υπόκεινται σε αυστηρή παρακολούθηση: για την αποτροπή καταχρήσεων, η Export Entreprises SA διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντά σε χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δωρεάν υπηρεσίες κατά τρόπο ανάρμοστο ή μη σχετιζόμενο προς τις πραγματικές τους ανάγκες.

Ο Ιστότοπος EmporikiTtrade παρέχει πολλές υπηρεσίες: Κάποιες από αυτές παράγονται από την EXPORT ENTERPRISES SA, ενώ άλλες διατίθενται από την Export Entreprises SA όμως παράγονται από τρίτους, συνεργάτες της EXPORT ENTERPRISES SA. Κάποιες μπορεί να παρέχονται στον ιστότοπο «EmporikiTrade» απευθείας από συνεργάτες της EXPORT ENTERPRISES SA.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, οι οποίοι μπορεί να είναι προσβάσιμοι από διάφορες ιστοσελίδες του Ιστότοπου κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Όροι Χρήσης (ή Ό.Χ.), υπερισχύουν έναντι κάθε άλλου εντύπου σε έντυπη μορφή. Η EXPORT ENTERPRISES SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους χωρίς ειδοποίηση.

Επιστροφή στην αρχή

4. Προϋποθέσεις πρόσβασης στον ιστότοπο «EmporikiTrade»

Ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο, εξαιρουμένων των περιόδων που βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης ή συντήρησης και των περιπτώσεων τεχνικών προβλημάτων, ιδίως στις τηλεπικοινωνίες. Η διακοπή των υπηρεσιών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης.

Η EXPORT ENTERPRISES SA διερευνά και επεξεργάζεται τα αιτήματα των χρηστών κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις συνήθεις εργάσιμες ώρες της Γαλλίας, δηλ. Δευτέρα έως Παρασκευή από 9 π.μ. έως 6 μ.μ.

4.1. Μόλις ο Πελάτης ενεργοποιήσει την υπηρεσία, η EXPORT ENTERPRISES SA διεξάγει την σχετική έρευνα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παράγει αποτέλεσμα εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Η EXPORT ENTERPRISES SA θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Ωστόσο, η EXPORT ENTERPRISES SA δεν ευθύνεται για τυχόν υπέρβαση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων από την ίδια ή από τους συνεργάτες και ανταποκριτές της.

Η EXPORT ENTERPRISES SA διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα Πελάτη όπου διαπιστώνει εκ των προτέρων ότι δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτημα με τα δικά της μέσα, συνεργάτες και ανταποκριτές.

Επιπλέον, εάν κατά την επεξεργασία ενός αιτήματος διαπιστωθεί ότι τα μέσα, οι συνεργάτες και ανταποκριτές της EXPORT ENTERPRISES SA δεν επαρκούν για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη, αποτελεί υποχρέωση της EXPORT ENTERPRISES SA να ειδοποιήσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που η EXPORT ENTERPRISES SA διακόψει την έρευνα, ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης εναντίον της.

4.2. Παράδοση αποτελεσμάτων:
Με την επικύρωση της καταβολής, η EXPORT ENTERPRISES SA οφείλει να αρχίσει την αιτούμενη έρευνα.

Οι χρόνοι περαίωσης παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης.

Η EXPORT ENTREPRISES οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων.

Ωστόσο, η EXPORT ENTREPRISES δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη τήρησης των χρονικών πλαισίων που παρέχει η ίδια ή οι ανταποκριτές της.

Η EXPORT ENTREPRISES διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα Πελάτη εάν διαπιστωθεί ότι ούτε τα δικά της μέσα ούτε οι ανταποκριτές της επαρκούν για την ικανοποίηση του αιτήματος. Σε αυτή την περίπτωση η EXPORT ENERPRISES οφείλει να ειδοποιήσει τον Πελάτη για την απόρριψη του αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το συντομότερο δυνατό μετά από την επικύρωση της παραγγελίας.

Επιπρόσθετα, εάν κατά την διαχείριση ενός αιτήματος διαπιστωθεί ότι τα μέσα ή οι ανταποκριτές της EXPORT ENTREPRISES αδυνατούν να απαντήσουν στο αίτημα του Πελάτη, η EXPORT ENTREPRISES δεσμεύεται να τον ειδοποιήσει το συντομότερο δυνατό.

Εάν η έρευνα ματαιωθεί από την EXPORT ENTREPRISES, τα ποσά που έχει καταβάλει ο Πελάτης επιστρέφονται σε αυτόν, χωρίς ωστόσο αυτός να δικαιούται άλλης αποζημίωσης.

Η απάντηση αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο ταυτοποίησης.

Η λήψη του μηνύματος αυτού, που θεωρείται ως αναγνώριση της παραλαβής, νοείται ως παράδοση της αιτούμενης υπηρεσίας.

Για την αγορά εκτυπωμένων εγγράφων μεταφορών ή τελωνειακών εγγράφων, η παραγγελία υποβάλλεται μέσω email με έξοδα του Χρήστη.

4.2.1 Απαλλαγή της Εμπορικής Τράπεζας από τις υποχρεώσεις της
Οι υπηρεσίες που ζητούνται εκ μέρους του Πελάτη από την EXPORT ENTREPRISES παρέχονται από την τελευταία με αποκλειστική της ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τυχόν αδυναμία της EXPORT ENTERPRISES να παράσχει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο ή για πληροφορίες που παρέχονται από την EXPORT ENTERPRISES.

4.2.2 Εξόφληση
Η EXPORT ENTREPRISES θα προβαίνει στη συνέχεια στην λήψη του ποσού εξόφλησης της υπηρεσίας μέσω επιταγής ή χρέωσης πιστωτικής κάρτας.

4.2.3 Τιμολόγηση
Αμέσως μετά την εξόφληση με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, η EXPORT ENTERPRISES θα εκδίδει τιμολόγιο όπου θα αναγράφεται η υπηρεσία, η τιμή της, ο αναλογών ΦΠΑ, η ημερομηνία παράδοσης, η τρέχουσα ημερομηνία και ο τρόπος εξόφλησης. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω email.

Επιστροφή στην αρχή

5. Εγγραφή στην υπηρεσία Business alert

Η εγγραφή γίνεται χωρίς χρέωση. Ο Χρήστης υποδεικνύει, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή επιλέγοντας από αναπτυσσόμενο μενού, τους τομείς δραστηριότητας (ή τα προϊόντα) και τις χώρες ενδιαφέροντός του.

Επιστροφή στην αρχή

6. Αποδοχή λήψης προωθητικού υλικού από την Εμπορική Τράπεζα

Αποδέχεστε να επικοινωνεί μαζί σας η Εμπορική Τράπεζα για προσφορές σε σχέση με τα προϊόντα της.

Επιστροφή στην αρχή

7. Υποχρεώσεις της EXPORT ENTREPRISES SA *

(*) κατά την παροχή υπηρεσιών, την επεξεργασία του περιεχομένου και των συνδέσμων (ανα-δρομολογήσεων) που προσφέρονται από τον ιστότοπο:

H EXPORT ENTREPRISES SA θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει πλήρεις, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Ωστόσο, δεδομένων των δυσκολιών στην πρόσβαση πληροφοριών, δυσκολίες που σχετίζονται με την ποικιλία των πηγών πληροφοριών, με καθυστερήσεις, ελλείψεις και κακές συνθήκες δημοσίευσης και διαφήμισης, με θέματα επικαιροποίησης και μετάφρασης των σχετικών πληροφοριών, με την αστάθεια των νομικών πλαισίων, των κανονισμών και κάθε είδους κανόνων γενικότερα, με τα αποτελέσματα των πληροφοριών που παρέχονται από την EXPORT ENTERPRISES SA στους Πελάτες και Χρήστες, είναι μόνον ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν ευθύνη της EXPORT ENTERPRISES SA ή οποιουδήποτε συνεργάτη ή ανταποκριτή της, στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες ή τα αποτελέσματα είναι ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα.

Επιπρόσθετα, η EXPORT ENTREPRISES SA δεν ευθύνεται για πληροφορίες, εμπορικές προσφορές ή άλλο περιεχόμενο των ιστότοπων προς τους οποίους ο Ιστότοπος έχει δημιουργήσει συνδέσμους.

Τέλος, η EXPORT ENTREPRISES SA δεν ευθύνεται για πληροφορίες που αναρτώνται στον Ιστότοπο ως αποτέλεσμα δόλιας ενέργειας τρίτων που στρέφεται κατά του πληροφορικού της συστήματος, ούτε για ελαττώματα, τεχνικά προβλήματα, ιούς ή άλλα προβλήματα που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.

Η EXPORT ENTERPRISES SA δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες ή για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να υποστεί ο Χρήστης ή ο Πελάτης ως αποτέλεσμα: (i) των απαντήσεων που παρέχονται προς τους πελάτες, (ii) της προσωρινής μη διαθεσιμότητας του ιστότοπου EmporikiTrade, (iii) της πιθανής αναστολής ή διακοπής της χρήσης του για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων ή της αναστολής για λόγους συντήρησης, (iv) της περιέλευσης του κωδικού πρόσβασης Χρήστη σε γνώση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή της χρήσης του από τα πρόσωπα αυτά, (v) υπέρβασης των χρόνων απόκρισης που ανακοινώνει η EXPORT ENTERPRISES SA, ή οι συνεργάτες και ανταποκριτές της, (vi) γεγονότος ανωτέρας βίας.

Οι Πελάτες και Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τα ερωτήματα που διατυπώνουν καθώς και για τη χρήση που κάνουν των πληροφοριών και αποτελεσμάτων που τους παρέχονται.

Η EXPORT ENTERPRISES SA και οι συνεργάτες της δεσμεύονται να τηρούν εμπιστευτικά τα αιτήματα των Πελατών τους.

Τέλος, δεν υπάρχει ευθύνη οποιουδήποτε μέρους σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας, πέραν του συνήθους νομικού ορισμού, νοείται κάθε μη έγκαιρη ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών λόγω μερικής ή ολικής απεργίας, είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής προς οποιονδήποτε των μερών, η οποία επηρεάζει την δραστηριότητά του, καθώς και ο πόλεμος, οι εξεγέρσεις, οι κοινωνικές αναταραχές, καταιγίδες, πλημμύρες, παρακώλυση των συγκοινωνιών ή τηλεπικοινωνιών και γενικότερα κάθε γεγονός που εκφεύγει της σφαίρας ελέγχου του συμβαλλομένου που πλήττεται από τις απρόβλεπτες αυτές καταστάσεις ή από την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που κάποιο γεγονός ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτη κατάσταση εμποδίζει την λειτουργία των Υπηρεσιών και συγκεκριμένα δεν επιτρέπει την πρόσβαση στον Ιστότοπο και την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 30 συνεχόμενες ημέρες, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει ελεύθερα την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με συστημένη επιστολή επιβεβαιωμένης παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός πρόσβασης Χρήστη θα διαγραφεί από την βάση δεδομένων της EXPORT ENTREPRISES SA.

Επιστροφή στην αρχή

8. Κωδικός πρόσβασης Χρήστη

Κάθε Χρήστης διαθέτει έναν μυστικό προσωπικό «κωδικό πρόσβασης» (password) δια του οποίου ταυτοποιείται στον Ιστότοπο.

Ο κωδικός πρόσβασης τίθεται στην αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρησή του ως εμπιστευτικού, οφείλει δε να μην τον κοινοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων Χρηστών ή οποιωνδήποτε προσώπων που εργάζονται για τον Πελάτη.

Επιστροφή στην αρχή

9. Κυριότητα Πληροφοριών

Η εγγραφή ή ταυτοποίηση δεν παρέχει δικαίωμα κυριότητας στις πληροφορίες που παρέχονται. Οι Χρήστες και Πελάτες συμβουλεύονται τον Ιστότοπο EmporikiTrade για ίδιο λογαριασμό. Η EXPORT ENTERPRISES SA διαθέτει τις απαραίτητες άδειες χρήσης όλων των δικαιωμάτων που αφορούν στις πληροφορίες, τα στοιχεία, κείμενα, πίνακες, φωτογραφίες και γραφικά που διατίθενται στον Ιστότοπο EmporikiTrade.

Αντίστοιχα, ο Πελάτης και οι Χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τις απαντήσεις που λαμβάνουν από την υπηρεσία EmporikiTrade αποκλειστικά για δικές τους εσωτερικές ανάγκες και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και να μην προβαίνουν στην άμεση ή έμμεση πώλησή τους. Μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την ακύρωση της εγγραφής και ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της EXPORT ENTREPRISES SA για αποζημίωση εναντίον του παραβάτη.

Επιστροφή στην αρχή

10. Βοήθεια

Αναλυτικές πληροφορίες για τον ιστότοπο, για την χρήση των υπηρεσιών του κλπ. μπορούν να ληφθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: info[at]emporikitrade.com (αντικαταστήστε το «at» με @)
Αναφορικά με πληροφορίες για τραπεζικές λύσεις, μπορεί να αποσταλεί email στην παρακάτω διεύθυνση: emporikitrade@emporiki.gr

Επιστροφή στην αρχή

11. Συντήρηση του Ιστότοπου

Η εταιρία EXPORT ENTERPRISES SA διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει εν όλω ή εν μέρει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο, για λόγους συντήρησης ή άλλως, χωρίς να γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης.

Επιστροφή στην αρχή

12. Δικαίωμα πρόσβασης σε ψηφιακό φάκελο

Οποιοσδήποτε Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την EXPORT ENTREPRISES SA την παροχή πληροφοριών που τον αφορούν και να διορθώσει αυτές εάν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τον γαλλικό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978 [(Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)]. Ο Πελάτης αποδέχεται να επικοινωνεί μαζί του η Εμπορική Τράπεζα μέσω email σχετικά με προσφορές προϊόντων της. Μπορεί επίσης να απαγορεύσει την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, με έγγραφο αίτημα προς την EXPORT ENTREPRISES SA που αποστέλλεται στη διεύθυνση 1 rue de stockholm, 75008 Paris.

12.1 Διαχείριση των cookies
Ο ιστότοπος EmporikiTrade εγκαθιστά ένα cookie στον υπολογιστή του Χρήστη. Το cookie αυτό αποθηκεύει πληροφορίες για την συμπεριφορά του Χρήστη στον Ιστότοπο (σελίδες που βλέπει, ημερομηνία και χρόνος επίσκεψης κλπ.) και πληροφορίες που εισήγαγε ο χρήστης κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να τις εισαγάγει εκ νέου σε μεταγενέστερη επίσκεψή του. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται στον υπολογιστή σας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει την εγκατάσταση των cookies στον υπολογιστή του, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης ως εξής:

Για τον Mozilla Firefox:

  1. Επιλέξτε το μενού «Εργαλεία» και εν συνεχεία «Επιλογές»
  2. Επιλέξτε «Απόρρητο»
  3. Βρείτε το μενού «Cookies» και κάνετε την επιθυμητή επιλογή

Για τον Microsoft Internet Explorer:

  1. Επιλέξτε το μενού «Εργαλεία» και εν συνεχεία «Επιλογές Internet»
  2. Επιλέξτε «Εμπιστευτικότητα»
  3. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο προστασίας χρησιμοποιώντας τον κέρσορα.

Για το Opera 6.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις:

  1. Επιλέξτε το μενού «Αρχείο» και εν συνεχεία «Επιλογές»
  2. Επιλέξτε «Προστασία Απορρήτου»

Επιστροφή στην αρχή

13. Κοινοποίηση απαιτήσεων

Όλες οι απαιτήσεις μπορούν να κοινοποιούνται εγγράφως και ταχυδρομικά στην EXPORT ENTREPRISES SA, στην διεύθυνση 1 rue de stockholm, 75008 Paris, France.

Επιστροφή στην αρχή

14. Δωσιδικία

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία, εκτέλεση ή εκπλήρωση οποιωνδήποτε όρων της παρούσας και ελλείψει κοινής συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και της EXPORT ENTERPRISES SA, αυτή θα παραπέμπεται στα δικαστήρια της Αθήνας ως έχοντα αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης της διαφοράς.


Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται στο Παρίσι, στις 27 Μαρτίου 2012.

Copyright © EXPORT ENTREPRISE SA

Επιστροφή στην αρχή

Ανακαλύψτε τα προφίλ των χωρών

Πρόσβαση χωρίς εγγραφή σε 5 χώρες:

Γαλλία    Γαλλία Κίνα   Κίνα Μαρόκο   Μαρόκο Μεξικό   Μεξικό Ρωσία   Ρωσία
 
Well Tests: TGLR. Well Integrity Reports