Ελληνικά Ελληνικά    English English
Κωδικός τοπικής τελωνειακής ταξινόμησης

Kωδικός τοπικής ταξινόμησης

Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Κωδικός τοπικής τελωνειακής ταξινόμησης . , Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα μιας διευθετημένης αναζήτησης με τους λέξη "horses", στην Αμερικάνικητελωνειακή ονοματολογία. Περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο προφίλ δωρεάν για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.

spacer


Χώρα ταξινόμησης

Αναζήτηση με λέξη κλειδί:

Περιγράψετε το προϊόν σας (Στα αγγλικά):

Αναζήτηση ανά τομέα:

Επιλέξτε βιομηχανία και τoμέα σας:


εριήγηση της/του Αμερικάνικη κατάταξη για να βρείτε την περιγραφή του προϊόντος σας:

0101
Live horse s , asses, mules and hinnies:
Horse s :
01012100
Purebred breeding animals
0101210010
Males
0101210020
Females
01012900
Other
0101290010
Imported for immediate slaughter
0101290090
Other
0101300000
Asses
0205
Meat of horse s , asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
0205000000
Meat of horse s , asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
0206
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horse s , asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen:
0206100000
Of bovine animals, fresh or chilled
Of bovine animals, frozen:
0206210000
Tongues
0206220000
Livers
0206290000
Other
0206300000
Of swine, fresh or chilled
Of swine, frozen:
0206410000
Livers
0206490000
Other
0206800000
Other, fresh or chilled
02069000
Other, frozen
0206900020
Of sheep (including lamb)
0206900040
Of goats, horse s , asses, mules or hinnies
0302
Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304:
03021100
Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0302110010
Rainbow trout (Salmo gairnderi), farmed
0302110090
Other
03021300
Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
Chinook (king):
0302130013
Farmed
0302130014
Not farmed
0302130022
Chum (dog)
0302130032
Pink (humpie)
0302130042
Sockeye (red)
Coho (silver):
0302130053
Farmed
0302130054
Not farmed
0302130062
Other
03021400
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
Atlantic:
0302140003
Farmed
0302140004
Not farmed
0302140062
Other
0302190000
Other
Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes:
03022100
Halibut and Greenland turbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302210010
Atlantic
0302210020
Pacific
0302210090
Other (including Greenland)
0302220000
Plaice (Pleuronectes platessa)
0302230000
Sole (Solea spp.)
0302240000
Turbots (Psetta maxima)
03022901
Other
0302290110
Flounder
0302290190
Other
Tunas (of genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes:
0302310000
Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
0302320000
Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
0302330000
Skipjack or stripe-bellied bonito
0302340000
Bigeye tunas (Thunnus obesus)
0302350100
Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0302360000
Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
0302390200
Other
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis, spp.), sardines, (sardina pichardus, Sardinops spp.) sardinella (Sardinella spp.), brislings or sprats (Sprattus sprattus), Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus, jack and horse mackerel, (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes:
0302410000
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes
0302420000
Anchovies (Engraulis spp.)
0302430000
Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)
0302440000
Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
030245
Jack and horse mackerel (Trachurus spp):
0302451100
Scaled (whether or not heads, viscera and/orfins have been removed, but not otherwise processed), in immediate containers weighing with their contents 6.8 kg or less
0302455000
Other
03024700
Swordfish (Xiphias gladius)
0302470010
Steaks
0302470090
Other
Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes:
03025100
Cod (Gadus morhua, Gaddus ogac, Gadus macrocephalus)
0302510010
Atlantic
0302510090
Other
0302520000
Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0302530000
Coalfish (Pollachius virrens))
0302740000
Eels (Anguilla spp.)
03028100
Dogfish and other sharks
0302810010
Dogfish (Squalus spp.)
0302810090
Other
0302820000
Rays and skates (Rajidae)
0302830000
Toothfish (Dissostichus spp.)
0303
Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304:
0303110000
Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)
03031200
Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
0303120012
Chinook (king)
0303120022
Chum (dog)
0303120032
Pink (humpie)
0303120052
Coho (silver)
0303120062
Other
0303130000
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
0303140000
Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0303190100
Other
Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes:
0303230000
Tilapias (Oreochromis spp.)
03032400
Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303240010
Ictalurus spp
0303240020
Pangasius spp. including basa and tra
0303240050
Other
0303250000
Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
0303260000
Eels (Anguilla spp.)
03032901
Other
0303290110
Nile perch
0303290150
Other
Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes:
03033100
Halibut and Greenland turbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303310010
Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)
0303310020
Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis)
0303310030
Greenland turbot (Greenland halibut) (Reinhardtius hippoglossoides)
0303320000
Plaice (Pleuronectes platessa)
0303330000
Sole (Solea spp.)
0303340000
Turbots (Psetta maxima)
03033901
Other
0303390110
Flounder
0303390120
Rock sole (Pleuronectes bilineatus)
0303390130
Yellowfin sole (Pleuronectes asper)
0303390195
Other
Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes:
0303410000
Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
03034200
Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
0303420020
Whole fish
Other:
0303420040
Head-on
0303420060
Other
0303430000
Skipjack or stripe-bellied bonito
0303440000
Bigeye tunas (Thunnus obesus)
03034501
Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0303450110
Thunnus thynnus
0303450150
Thunnus orientalis
0303460000
Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
0303490200
Other
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pichardus, Sardinops spp.), sardinella (sardinella spp.), brisling or sprats (Srattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes:
0303510000
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0303530000
Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)
0303540000
Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303550000
Jack and horse mackerel (Trachurus spp.)
0303560000
Cobia (Rachycentron canadum)
03035700
Swordfish (Xiphias gladius)
0303570010
Steaks
0303570090
Other
Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes:
03036300
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes
0303630010
Atlantic
0303630090
Other
0303640000
Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0303650000
Coalfish (Pollachius virens)
0303660000
Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0303670000
Alaska pollock (Theragra chalcogramma)
0303680000
Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0303690000
Other
Other fish, excluding livers and roes:
03038100
Dogfish and other sharks
0303810010
Dogfish (Squalus spp.)
0303810090
Other
0303820000
Rays and skates (Rajidae)
0303830000
Toothfish (Dissostichus spp.)
0303840000
Sea Bass (Dicentrachus spp.)
03038900
Other
Smelts:
0303890001
Sea smelts
0303890004
Other smelts
0303890010
Cusk
0303890013
Shad and sturgeon
Fresh-water fish:
0303890028
Pike and pickerel
0303890031
Perch and pike perch (including yellow pike)
0303890034
Sauger
0303890037
Whitefish
0303890040
Tilapias, other than Oreochromis spp
0303890043
Other
0303890046
Atka mackeral (Atkafish) (Pleurogrammus monopterygius)
0303890049
Mullet
0303890052
Monkfish (Lophius spp.)
0303890055
Butterfish
0303890058
Capelin
0303890061
Sable fish (Anoplopoma fimbria)
0303890064
Ocean perch
0303890067
Snapper (Lutjanidae spp.)
0303890070
Grouper
0303890079
Other
0713
Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:
0713350000
Cowpeas (Vigna unguiculata)
071350
Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina and Vicia faba var. minor):
0713501000
Seeds of a kind used for sowing
0713502000
Other
2308
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and byproducts, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included:
230800
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and byproducts, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included:
2308001000
Acorns and horse -chestnuts
2308009300
Screenings, scalpings, chaff or scourings, ground, or not ground, of flaxseed (linseed)
2308009500
Dehydrated marigolds
23080098
Other
2308009820
Citrus pulp pellets
2308009890
Other
7326
Other articles of iron or steel:
7326110000
Grinding balls and similar articles for mills
73261900
Other
7326190010
Forged
7326190080
Other
73262000
Articles of iron or steel wire
7326200010
Belts and belting
7326200020
Garment hangers
7326200030
OTHR IRN/STL WIRE ARTIC,ST
7326200040
OTHR IRN/STL WIRE ARTIC,LP
7326200070
Other
7326200071
OTHR IRN/STL WIRE ARTIC,OT
732690
Other:
7326901000
Of tinplate
Other:
7326902500
Cable or inner wire for caliper and cantilever brakes and casing therefor, whether or not cut to length
7326903500
Containers of a kind normally carried on the person, in the pocket or in the handbag
7326904500
Horse and mule shoes
Other:
7326906000
Coated or plated with precious metal
73269085
Other
7326908505
Rods for electrical grounding
7326908510
Laminated goods consisting of two or more flat-rolled sheets of iron or steel held together with an adhesive or having a core of non-metallic material
7326908530
Hangers and similar supports for tubes and pipes
7326908535
Fence posts, studded with corrugations, knobs, studs, notches or similar protrusions, with or without anchor plates
7326908545
Barbed tape
7326908560
Ladders
7326908575
Paint roller frames
7326908576
Metal handles for brooms, mops, paint applicators and similar products
7326908577
Burial caskets
7326908588
Other
 

Πηγή: Amber Road

Ανακαλύψτε τα προφίλ των χωρών

Πρόσβαση χωρίς εγγραφή σε 5 χώρες:

Γαλλία    Γαλλία Κίνα   Κίνα Μαρόκο   Μαρόκο Μεξικό   Μεξικό Ρωσία   Ρωσία